سوال و پاسخنامه ازمون هاي پیشرفت تحصیلی(1390)

پیشرفت تحصیلی دبیرستان(1390)
مرحله / پایه اول دوم
مرحله اول سوال جواب انسانی تجربی ریاضی
سوال جواب سوال جواب سوال جواب

مرحله  دوم

سوال جواب انسانی تجربی ریاضی
سوال جواب سوال جواب سوال جواب

مرحله سوم

سوال جواب انسانی تجربی ریاضی
سوال جواب سوال جواب سوال جواب
مرحله چهارم سوال جواب انسانی تجربی ریاضی
سوال جواب سوال جواب سوال جواب
مرحله پنجم سوال جواب انسانی تجربی ریاضی
سوال جواب سوال جواب سوال جواب
پیشرفت راهنمایی(1390)
مرحله/ پایه اول دوم سوم
 اول سوال جواب سوال جواب سوال جواب
دوم سوال جواب سوال جواب سوال جواب
سوم سوال جواب سوال  جواب  سوال جواب 
چهارم سوال جواب سوال جواب سوال جواب
پنجم سوال جواب سوال جواب سوال جواب
پیشرفت ابتدایی(1390)
مرحله/ پایه سوم چهارم پنجم
اول سوال جواب سوال جواب سوال جواب
دوم سوال جواب سوال جواب سوال جواب
سوم سوال جواب سوال جواب سوال جواب
چهارم         سوال جواب
نمايش خبر در قسمت اخبار علمي و آموزشي: 
0
وضعيت: 
غير فعال
نشانی دفتر مرکزی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان بهار جنوبی، پلاک 4، تلفن:4-88306662