تیزهوشان

بی  توجّهي به دانش آ موزان سرآمد و تیزهوش، باعث از دست دادن نخبگان جامعه در حيطه هاي مختلف خواهد شد.تجربه نشان داده است تعداد زيادي از دانش آموزان مستعد، به دليل عدم آشنايي از نحوه ی برگزاري آزمون ها و همچنين اضطراب ناشي از پذيرفته نشدن در آزمون، نمی  توانند موفّقيّت هاي لازم را كسب نمايند. طبق اساسنامه ی مدارس نمونه دولتی ، آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، مدارس راهنمایی، دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی برای سال تحصیلی 92-91 در قالب یک آزمون ورودی مشترک برگزار خواهد شد.

سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان، هر سال آزمون ورودی را جهت تحصیل دانش آ موزان در مدارس و مراکز وابسته به سازمان برگزار می کند؛ لذا با توجّه به این که در سال تحصیلی 92-91 با اجرای نظام
3-3-6، دانش آ موزان پایه ی  پنجم ابتدایی به پایه ی  ششم وارد خواهند شد و صرفاً در سال تحصیلی 92-91 پایه ی  اوّل راهنمایی بدون دانش آ موز می باشد، بنابراین برای تکمیل ظرفیت دورهی راهنمایی تحصیلی، آزمون ورودی از بین دانش آ موزان قبولی پایه ی  اوّل راهنمایی سال تحصیلی 91-90 جهت ورود به پایه ی  دوم راهنمایی تحصیلی برگزار خواهد شد و آزمون ورودی پایه ی  اوّل راهنمایی برای سال تحصیلی 93-92 برگزار خواهد شد.

در همین راستا برای سومین سال متوالی مؤسسه ی  رزمندگان در نظر دارد آزمون آزمایشیورودی مدارس استعدادهای درخشان را در یک مرحله  اجرا نماید. این آزمون در نمایندگی های شهرستان ها در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

«اطّلاعات جامع در خصوص آزمون تيزهوشان»

ضوابط و شرایط ثبتنام داوطلبان در آزمون ورودی راهنمایی و  دبیرستان استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي آموزش و پرورش:

1- داشتن تابعیّت ایرانی

2- داشتن حدّاقل معدل کتبی 19 نوبت دوم اوّل راهنمایی برای ورود به پایه ی  دوم مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان و حدّاقل معدل کتبی 16 نوبت دوم اوّل راهنمایی برای ورود به پایه ی  دوم مدارس راهنمایی نمونه دولتی

3- داشتن حدّاقل معدل کتبی 19 نوبت دوم سوم راهنمایی برای ورود به دبیرستان های استعدادهای درخشان و حدّاقل معدل کتبی 15 نوبت دوم سوم راهنمایی برای ورود به دبیرستان ها و هنرستان های نمونه  دولتی

آزمون اصلی ورودی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس راهنمایی

دبیرستان ها و هنرستان های نمونه ی  دولتی رأس ساعت 9 صبح روز

مورخ 91/4/2 در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.

 يادآوري:

شـرايط و نحـوه ی ثبت نام در آزمـون آزمايشـي تيزهوشـان رزمنـدگان در سـال
92-91 پس از اعلام شرايط و ضوابط توسّط سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان در ويژه نامه آ ي جداگانه اطلّاع رساني خواهد شد.

نمايش خبر در قسمت اخبار علمي و آموزشي: 
0
وضعيت: 
غير فعال
نشانی دفتر مرکزی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان بهار جنوبی، پلاک 4، تلفن:4-88306662