برنامه پیشنهادی سال 90

سر تيتر: 
فرم های برنامه پیشنهادی سال 90 استان ها

سرپرستی محترم


فرم های زیر مربوط به برنامه پیشنهادی سال 90 موسسه می باشد. این فرمها را  در اسرع وقت دریافت نمایید و پس از تکمیل به ایمیل موسسه به نشانی


info@razmandegan.org.ir                                               
ارسال نمایید.( لطفا فقط ایمیل کنید از فکس کردن فرم ها خودداری نمایید (


توجه :اعداد موجود در سایت صرفا جهت نمونه درج شده است .لطفا اعداد مربوط به سرپرستی استان خود را مطابق گذشته وارد نمایید.(به عنوان مثال حجم تعداد فعالیت مورد نظر و نرم هزینه یک واحد می باشد (این اعداد تقریبی و قابل تغییر است  .


دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

دانلود فایل 3

دانلود فایل 4
               

نشانی دفتر مرکزی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان بهار جنوبی، پلاک 4، تلفن:4-88306662